Vampulan Vesihuolto Oy

Vesijohtoverkoston liittymisehdot – Vampulan Vesihuolto Oy

Liittymisehdot, sopimus– ja toimitusehdoissa mainittujen lisäksi:

Vesijohtoverkostoon liittyminen edellyttää liittyjän ja vesihuoltolaitoksen välistä liittymissopimusta.

Liittymismaksun hinta perustuu yksiköihin. Yksikkö on 127 €
Asuin- ja vapaa-ajanasunnoissa yksikkömäärän perusteena on rakennuksen kerrosala. 1 m2 on 0,05 yksikköä. Liittymästä peritään aina perusyksiköt 5 yksikköä.

Malliesimerkki: 150 m2 kerrosalan asuinrakennuksen liittymismaksu on 1587,50 € ja 12,5 yksikköä, jolla rakennetaan vesijohtoa runkolinjasta 10 m jokaista yksikköä kohti, joka on esimerkissä 125 m, ylimenevältä osalta peritään rakennuskuluja. Perusyksiköt 5 yksikköä, johon lisätään 0,05 yksikköä jokaisesta kerrosala neliöstä.

Maatalouskiinteistöissä peritään liittymismaksua asuinrakennuksen lisäksi tuotantorakennuksista. Perusteena on tuotantorakennusten eläinmäärien tarvitsema pellonpinta-ala, jolla tarkoitetaan lupien mukaista lannanlevitysalaa. 5 ha muodostaa yhden yksikön. Perusyksiköt 5 yksikköä, johon lisätään 0,2 yksikköä jokaisesta peltohehtaarista. Perusyksiköitä ei peritä, jos samalla tontilla on voimassa oleva vesiliittymä.

Teollisuusrakennusten liittymismaksu lasketaan, rakennukseen liittyvien
toimisto, -kokous, -sosiaali-, ja asuintilojen osalta. Yksikkömäärän peruste on näiden tilojen kerrosala. Perusyksiköt 5 yksikköä, johon lisätään 0,05 yksikköä jokaisesta kerrosala neliöstä.

Teollisuusrakennusten, jotka käyttävät vettä teollisuustoimintaan,
yksikkömäärän peruste on rakennuksen kerrosala. Perusyksiköt 5 yksikköä johon lisätään 0,05 yksikköä jokaisesta kerrosala neliöstä.

Liittymismaksu sisältää sopimuksenmukaisen vesijohtoputken, taloventtiilin ja mittarivarustuksen (mittariteline, etuventtiili ja takaventtiili) nämä laitteet ovat liittyjän vastuulla. Vesimittari on vesilaitoksen omaisuutta.

Lisärakentamisesta peritään lisäliittymismaksua, kun rakennuksen kerrosala kasvaa yli 10 %. jokaisesta lisäkerrosala neliöstä peritään 0,05 yksikköä.

Maksamaton vesilasku oikeuttaa Vampulan Vesihuolto Oy:n sulkemaan
kiinteistön pois verkostosta, uudelleen avaamisesta peritään hinnaston mukainen maksu

 

Ota yhteyttä ›

Liittämiskohdan ja vastuualueen määritys

Liittämiskohta ja vastuualueenraja on tontinraja tai 20 m seinälinjasta, jossa liitoskohta on, mitattuna vesijohdon suuntaisesti.

Vesijohdon liittämiskohdasta liitoskohtaan rakentaa tai rakennuttaa vesihuoltolaitos.

Vesijohto liittämiskohtaan rakennetaan vesihuoltolaitoksen toimesta, niin kuin liittymisehdoissa sovitaan.

Tonttijohdon osuudella piha-alueen viimeistely on liittyjän vastuulla. Tällä osuudella tarkoitetaan vastuualueella olevaa aluetta. Liittyjän vastuulla on myös taloventtiili.

Mittarivarustuksen asentaa vesihuoltolaitos tai valtuutettu urakoitsija.

Vastuualueen määritys koskee nykyisiä ja uusia liittyjiä.

Kysy lisätietoja ›
02 765 1181 Yhteystiedot